Ole Færch


Historieforskning

ARTIKLER

Disse artikler med personal- og lokalhistorisk indhold har jeg skrevet. Artiklerne kan læses i pdf-format ved at klikke på billedet. Artikler vedr. Hald er dog på siden Bispeborgen Hald

 

 

2019

Jørgen Friis, biskop i Viborg 1521-36, en rehabilitering. Artiklen viser, at det sorte eftermæle, som bl.a. historikeren A. Heise har sat over biskoppen er helt uberettiget og fejlagtigt. Artiklen har været bragt i Personalhistorisk Tidsskrift 2019 og bringes her i tidsskriftets opsætning. Se iøvrigt artiklen på siden Bispeborgen Hald.

2012

Eneboeren i Vandet.

Slægten nr.47, december 2012.

Om Eneboeren i Vandet mellem Viborg og Silkeborg. Han hed egentligt Christen Christensen, men kun var kendt som Eneboeren. Engang først i 1950 blev han overfaldet af røvere, som ville have hans penge og til sidst puttede krudt i ørerne på ham for at få ham til at fortælle, hvor de var.

2012

Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris.

Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1.

Skrevet i samarbejde med Flemming Aagaard Winther, Kronshagen, Tyskland, og Ole Bech Knudsen, Aarhus.

 

2011

Talegenkendelse som hjælpemiddel i slægts- lokal- og personalhistorisk forskning.  Slægten nr. 43, udgivet af Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger, SSF, januar 2011.

 2009

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard.

Artiklen har dannet grundlag for Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1. Et blad af Vinranke-Munkernes saga, men er mere omfattende med bl.a. flere billeder. Artiklen antog, at der var tale om én person, men ny forskning, bl.a. Bjarne Nørgaard Pedersens uddrag af Viborg landstings dombøger har vist, at det ikke holder stik. Se ovenstående artikel, der uddyber dette.

 

2007

De gode gamle dage- erindringer fra et husmandssted i Byrsted.

Hanen, 2007, udg. af Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hornum.

Om min far Hans Peter Olesens opvækst på et fattigt husmandssted, hans tid som tjenestedreng og karl på landet. Om hans far, der hed det samme og om hans farfar, Niels Olesen, der var smed i Brasted og havde gået på valsen i Tyskland. De gode gamle dage  imponerede ikke min far. Folk skulle bare have prøvet at opleve dem.

 

2003

Fru Inger i Suldrup.

Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2. 41 sider.

Om den adelige fru Inger Jepsdatter Benderup, hendes ægteskab med Anders Hørby, deres søn Bertel Andersen Hørby i Vesterris i Bislev sogn, hendes ægteskab med bonden Just Mortensen i Suldrup og deres børn, indgift i Himmerlandske herredsfogedslægter.

Rettelse

2002

Gravstenen i Vokslev kirkes sideskib.

Kirkebladet Nibe og Vokslev sogne, nr. 3, 2002

Artiklen er et kort uddrag af omtalen af Laurids Jensens gravsten, se nedenstående Gravstenene i Vokslev kirke.

2002

Romanske gravsten i og ved Vokslev kirke.

Himmerland og Kjær herreds årbog 2002. 10 sider.

En sten fra før år 1300 over Hr. Magnus, i står kirketårnet, latinsk indskrift: QVID SIT H(OM)O ˚ CENU(M) Q(UI) , D: CARNI, S. G’ L[(O)RIA] D ˚ F(ENUM) MAGNVS [IAM]  (TA)CEO, MORGVUS  DIACEO. På dansk: HVAD ER MENNESKET, KØD, HVAD ER KØDETS ÆRE, HØ, NU TIER MAGNUS, HER LIGGER JEG DØD.

 

Stenen på kirkegården er fra 1200-tallet, viser et processionskors, stående på Golgata, omgivet af blomsterranker.

2001

Gravstenene i Vokslev kirke.

Himmerland og Kjær herreds årbog 2001. 12 sider.

Artiklen omtaler to gravsten i det nordlige sideskib i hhv. i kirkegulvet og på nordgavlen. Stenen på gavlen er over Laurids Jensen, død 1595 og hans hustru Mette Pedersdatter, død 1579. Stenen i kirkegulvet er over Anders Jensen, som døde 1650, hans hustru Vibeke Hansdatter, søm døde 1663, samt nogle børn. Begge mænd var ridefogeder på Restrup og boede i Binderup Nedergård.

2018

Færch og Rehders>, en korrektion til nedennævnte artikler af 19. juli 1990 og 28. juli 1999

1999

Vildmosens førstemand.

Aalborg Stiftstidende 28. juli 1999.

Carsten Rehders og Marie Neumann på Vildmosegård. Carsten Rehders var født 1724 i Holsten og døde 1799. Han blev ansat på godset Lindenborg med den opgave at opdyrke Vildmosen. Deres datter Cathrine Elisabeth blev gift med storkøbmand, sildesalter Niels Nielsen Færch i Nibe. Billedet viser fejlagtigt Niels Nielsen Færch, se ovenfor.

 

1988

Slægtsforskning, et tålmodighedsarbejde.

Aalborg Stiftstidende 19. juli 1990

Hvad Rigsarkivet gemte, om nyopdagede malerier af storkøbmand og sildesalter Niels Nielsen Færch og Cathrine Elisabeth Rehders i Nibe.