Ole Færch

Historieforskning

          

HOVEDINDHOLD OG FORMÅL

 

Materialet stilles til almen benyttelse for private til  private formål som slægtsforskning og lokalhistorie, med kildehenvisning, men må ikke bruges til kommercielle formål eller af myndigheder uden tilladelse. Det Kongelige Bibliotek må nethøste alle de nævnte bøger og stille dem til rådighed for bibliotekets læsere, når Det Kongelige Bibliotek ønsker det.

 

Afskrifter kan være behæftede med fejl, mangler og misforståelser. Brugere opfordres til at kontrollere mine afskrifter, inden de lægges til grund for videregående arbejder med artikler, slægtsbøger, lokalhistorie m.v. Meddelelser om fejl og mangler kommentarer eller forslag til forbedringer modtages med tak. Hvor der allerede er fundet fejl, mangler eller tilføjelser er der et blad med rettelser og tilføjelser, markeret med fed skrift, ved de enkelte emner, som man blot skal klikke på.

 

Kontakt

Klik på kontakt for at sende mig en e-mail.

 

Revideret 13. juni 2024


Født 1946 i Sønderup,

Student fra Th. Langs Gymnasium, Silkeborg, 1966.

Bygningsingeniør Danmarks Ingeniørakademi, Aalborg, 1970,

HD (R), Handelshøjskolen i Aalborg, 1976.

På hjemmesiden findes bøger og artikler med  personalhistorisk, lokalhistorisk og almen historisk  indhold, som jeg har skrevet,  arkivalier  fra   Rigsarkivet, samt enkelte andre ting, som jeg har afskrevet og stiller til rådighed til almen benyttelse på vilkår som anført nedenfor.  Billedet er taget af Nordjyske Medier i 2011  foran Retten i  Aalborg  i.f.m.  udgivel-sen af Himmerlandske herredsfogeder, by- og birke-fogeder  samt skrivere.