ARKIVALIER PÅ RIGSARKIVET KØBENHAVN

 

 

Sivert Brockenhuss' Hovedskat til jul 1660 - Hornum herred

Regest over hovedskatten, der nævner hver enkelt familie. Mange steder er både mand, kone børn og tjenestefolk nævnt med navn, og hovedskatten er her en slags første folketælling. Se regesten ved at klikke på billedet.

 

Hovedskatten nævner iøvrigt en lang række herreder.

REGEST OVER ARKIVALIER PÅ RIGSARKIVET I VIBORG (LANDSARKIVET)


Regest over papirsbreve med segl ca. 1559-1600).

Af konserveringsmæssige grunde havde Landsarkivet i Viborg, nu Rigsarkivet i Viborg, udtaget en række breve af  bispe-, rådstue- og godsarkiver m.v. Det drejer sig om i alt ca. 2000 breve med segl. Regesten omfatter de ca 1600 breve, hvortil der ikke allerede forefandtes en regest, da arbejdet med udarbejdelsen af denne regesten gik i gang i 2012. Alle papirsbreve med segl kan nu søges i Daisy, men nærværende regest kan være en hjælp til den der gerne hurtigt vil kunne gennemse hovedindholdet i en større mængde af breve

Regest til Torstedlund gods' pergaments- og papirsbreve

Regesten omfatter ca. 130 pergamenter og papirsbreve, som i 2004 blev overflyttet fra Rigsarkivet til Landsarkivet i Viborg. 

 

Breve vedrørende Hornum herred er afskrevet i Diplomatarium Hornumense.