Himmerlands tingbøger

 

Ingeniør Hans Gjedsted (1935-2010) var som lokalhistoriker stærkt optaget af sin hjemegn i Himmerland. Specielt interesserede han sig for tingbøgerne, som han lavede uddrag af og beredvilligt stillede til rådighed for alle. Gennem dette enestående arbejde blev der åbnet op for slægtsforskere til en tid før kirkebøger og folketællinger. Nekrologen over ham, som blev bragt i Nordjyske Medier kan læses ved at trykke på billedet af Hans Gjedsted.

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående finder du hans tingbogsuddrag i en lettere bearbejdet form. Hans Gjedsted brugte Works som database, og hver sag på herredstinget er indrapporteret som én række i databasen. Sikkert for at muliggøre udskrift på papir i A4-format brugte han mange forkortelser, som gør det vanskeligere at læse og forstå uddragene med mindre, man er godt inde i Himmerlands stednavne og personnavne. Works-filerne foreligger som enkeltfiler. For at lette søgning er disse konverteret til Microsoft Excel-filer og herefter samlet til én fil for hvert ting. For at hjælpe læserne er de fleste af forkortelserne opløst og personnavnene normaliseret. Excel-filen er konverteret til en søgbar pdf-fil, som stilles til rådighed for læserne. I første omgang er det Hornum herreds tingbøger, men senere tænkes andre af Himmerlands tingbøger føjet til.

 

Hornum herreds tingbøger 1636-1684.


Nibe birks tingbøger 1631-1710               Vejledning hertil