ARKIVALIER PÅ LANDSARKIVET I VIBORG


Indeholder såvel egentlige arkivalier som regester over arkivalier.


Arkivalier eller regest over:


Regest over papirsbreve med segl ca. 1559-1600).

Af konserveringsmæssige grunde har Landsarkivet udtaget en række breve af  bispe-, rådstue- og godsarkiver m.v. Det drejer sig om i alt ca. 2000 breve med segl. Regesten omfatter de ca 1600 breve, hvortil der ikke allerede forefandtes en regest, da arbejdet med udarbejdelsen af regesten gik i gang i 2012. Alle papirsbreve med segl kan nu søges i Daisy, men nærværende regest kan være en hjælp til den der gerne hurtigt vil kunne gennemse hovedindholdet i en større mængde af breve

Regest til Torstedlund gods' pergaments- og papirsbreve

Regesten omfatter ca. 130 pergamenter og papirsbreve, som i 2004 blev overflyttet fra Rigsarkivet til Landsarkivet i Viborg. 

 

Breve vedrørende Hornum herred er afskrevet i Diplomatarium Hornumense.

OLE FÆRCHS HJEMMESIDE