Ole Færch


Historieforskning
ANDRE AFSKRIFTER

Indholdsfortegnelsen er oprindeligt udarbejdet af Jette Kjærulf Hellesen og Ole Tuxen, og jeg har blot omformet den til søgbar form ved anvendelse af tekstgenkendelses-programmet Omnipage  version18 (OCR) fra Nuance. Kan åbnes i pdf-format ved at klikke på billedet.

Klageskriftet mod bisperne som Christian III lod oplæse på Gammeltorv i København 30. oktober 1536. Det er en afskrift (OCR) af H.F. Rørdam, Monumenta bind 1, side 133-200. Desuden admiral Johan Peins beretning om de danske bispers fængsling, den verdslige adels forpligtelsesbreve samt bispernes forpligtelser ved løsladelsen fra deres fangenskaber.Bispernes fængsling og Herredagen i København 1536. Af Arthur G. Hassø. OCR-scanning af Kirkehistoriske Samlinger 6. række, 3 bind. De latinske tekster heri er kun korrekurlæst overfladiskt. Teksten er af stor interesse i relation til Jørgen Friis, biskop i Viborg 1521-36. Billedet er fra altertavlen i Nørholm kirke, Hornum herred,  og viser uden tvivl kollegaen biskop Jens Andersen Beldenak.


Bemærkninger til "Bispernes Fængsling". Af Astrid Friis. OCR-scanning af Kirkehistoriske Samlinger, 6. række, 4. bind. Enkelte ord i originalteksten, der synes forkerte hidrørende fra manglende korrekturlæsning, er rettet