Bispeborgen Hald

Biskop Jørgen Friis byggede ikke tårnet på Hald.

 

Artikel bragt i Viborg Folkeblad 7. juni 2018.

 

Biskop Jørgen Friis angives hyppigt som bygherre på bispeborgen

Hald, men han ombyggede "blot" den eksisterende borg, der

indeholdt tårnet fra Niels Bugges tid.

 

Biskop Jørgen Friis byggede heller ikke borgen Spøttrup, hvilket

historikeren Mikael Venge for nylig har påvist i sin bog

Bispeborgen Spøttrup.

 

 

 

 

Dagliglivet på Hald 1541-46.

 

Foredrag med Power-point-præsentation, afholdt på Rigsarkivet i Viborg (Landsarkivet) 12. april 2018 i regi Folkeuniversitetet. Foredraget havde udgangspunkt i Hald lens regnskab 1541-46 og senere studier af Halds byningshistorie fra 1528-1670. Billedet er fra den berømte rigsråd Jacob Ulfelds jordebog 1588. Man må forestille sig, at pløjningen på Halds jorder op mod Herningvejen er foregået på nogenlunde samme måde, dog med stude. Klædedragten har sikkert også været noget i retningen af billedet.

 

 

 

 

Dagliglivet på Hald 1541-46

 

Artikel om dagliglivet på Hald 1541-46 med udgangspunkt i Hald lens regnskab 1541-46. Artiklen er skrevet på opfordring af den desværre nu afdøde historiker dr. phil Ole Degn med henblik på offentliggørelse i Fra Viborgegnen, men nåede ikke at komme med her mens han endnu var redaktør. Regnskabet er umiddelbart kedeligt, men det er med det som det er med livets skønhed: Du kan se den, når solen glimter i en regndråbe på et rodenblad - hvis du kan få øje på den - altså skønheden. Regnskabet indeholder et væld af oplysninger, som får dagligdagen på slottet til at træde lyslevende frem. Billedet viser ølbrygning efter Olaus Magnus.

 

Revideret 9. juni 2018