OLE FÆRCHS HJEMMESIDE

HALD LENS REGNSKAB 1541-46

Oversigtsmæssigt er regnskabets indhold: Regnskab 1541-45: 1. Regnskab 1541-42. 2. Christoffer Rosenkrantzs ekstrakt 1541, 1542, 1543. 3. Ekstrakt af Hald Slots regnskab 1543-1544. 4.Regnskab 1542.5. Ekstrakt af visse og uvisse indtægt 1544. 6. Regnskab 1544-45, Register på visse og uvisse indkomst af korn, smør, honning, skovsvin af Stiftets tjenere og kronens bønders årlige landgilde med forhøjelse fra 2. marts 1544 (Søndag efter Skt. Frands dag), til årsdagen 1545. Forhøjelse på bøndergods. Sundkorn af Nørre herred på Mors. Sundkorn af Søndre herred. Ladegårds avl. Diverse regnskaber over forbrug m.v. på Hald Slot. 7.Otte (8) styk bilag med fragmenter af regnskaber og  bll.a. restancer til Viborg Stift og kronen 1544, forhøjelser på bøndergods, naturalier forbrugt på Hald Slot, kongens og kirkens indhavre af Salling.   


Regnskab 1545-1546: 1. Register på visse og uvisse rente af Viborg stift og kronen fra Sct. Frans’ dag 1545 til årsdagen 1546. 2. Bønderskat på smør og honning i Rinds herred. Kronens tjenere, deres landgilde i Rinds herred. Kronens tjeneres havre som ydes på slottet 1545. Kongens tiende af Fjends herred og Nørlyng herred. Kongens tiendelam til slottet. Diverse vedr. ladegårdsavl og naturalieforbrug m.v. på Hald Slot. Gammel og ny gæsterihavre af Mors. Restance til Viborg Stift og Kronens len Hald, visse landgilde og indkomst, 1545. Forhøjelser på Mors. Diverse restancer på landgilde. 3. Ekstrakt af regnskab 1545-46, opgørelse af lensmand Otto Krumpens regnskab 1545, Summa summarum på Hald Hald Slots og Viborg Stifts indtægter af dalere og pendinge. 4. Regnskab 1545, Ekstrakt på oppebørsel fra Sct. Frands’ dag 1545 til 1546 efter jordebog og slotsregister. 5.  Rentemester Jørgen Pedersens erklæring om modtagelse af Otto Krumpens regnskab. 6. Register på al visse rente og uvisse indkomst fra Sct. Frands’ dag 1545 til årsdagen 1546. Oppebørsel først på Stiftets tjeneres årlige gæsteripenge. Oppebørsel på alle kirkens årlige gæsteripenge i Viborg Stift. Register på ledings skat og gæsteripenge af bøndergods. Kronens leding, bøndergods. Huspenge og skyldpenge. Stedsmål og sagefald. Restance på stedsmål og sagefald 1544. Oppebørsel af gerningspenge af bønder i Rinds herred som ikke holdt kongens hofsinders heste. Niels Andersen, borgmester i Viborg hans regnskab på huder og skind. Oppebørsel på daler og penninge for landgildekorn som er solgt af slottet. Landgilderug af Gislum herred, som Svend Jensen betalte for 4 mænd i Boldrup. Galtpenge. Penninge oppebåret af byg af Salling. Klæde. Oppebørsel på bordduge og lærred. Oppebørsel på okser.